PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKNN-01240 TỪ ĐIỂN ANH VIỆTNGUYỄN HỮU HOÀNHSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-01239 TỪ ĐIỂN ANH VIỆTNGUYỄN HỮU HOÀNHSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-01238 TỪ ĐIỂN ANH VIỆTNGUYỄN QUANG MINH TRÍSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-01237 TỪ ĐIỂN ANH VIỆTNGUYỄN QUANG MINH TRÍSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNV-01236 270 ĐỀ BÀI VAN HAY 7PHẠM NGỌC THẮMSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01235 153 BÀI VĂN 7TẠ ĐỨC HIỀNSách tham khảo văn Trong kho
GKNN-00061 TIẾNG ANH 8T2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00060 TIẾNG ANH 8T2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00059 TIẾNG ANH 8T2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00058 TIẾNG ANH 8T2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00057 TIẾNG ANH 8T2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00056 TIẾNG ANH 8T1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00055 TIẾNG ANH 8T1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00054 TIẾNG ANH 8T1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00053 TIẾNG ANH 8T1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
12345678910...