PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:57:12 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:56:43 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai05:56:28 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai04:59:19 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18430
5Khách vãng lai04:07:28 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKNN-00061
6Khách vãng lai03:44:08 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
7Khách vãng lai02:25:51 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai01:55:40 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai01:10:49 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
23 3 2019