PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGŨ HÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:09:08 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:08:55 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai12:08:16 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai11:52:04 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
5Khách vãng lai11:52:01 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
6Khách vãng lai11:51:56 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
7Khách vãng lai11:51:53 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
8Khách vãng lai11:51:46 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
9Khách vãng lai10:40:28 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
10Khách vãng lai10:13:18 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
11Khách vãng lai09:58:48 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
12Khách vãng lai08:56:02 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
13Khách vãng lai08:25:00 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19058
14Khách vãng lai07:46:52 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai07:18:59 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKNN-00060
16Khách vãng lai06:06:31 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
17Khách vãng lai05:25:21 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
18Khách vãng lai03:38:55 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19057
19Khách vãng lai03:16:02 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18427
20Khách vãng lai03:06:22 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
21Khách vãng lai02:53:49 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=467
22Khách vãng lai02:26:34 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai02:07:17 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
24Khách vãng lai01:57:17 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6537
25Khách vãng lai01:28:04 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai01:13:25 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=473
27Khách vãng lai01:09:06 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
28Khách vãng lai00:57:37 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-01239
29Khách vãng lai00:56:50 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai00:22:12 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_tt.aspx
31Khách vãng lai00:14:55 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
20 1 2019